Poradenství v oblasti ZOKB (181/2014 Sb.)

Zmapování aktuálního stavu informačních systémů (jaká data a jakým způsobem se v něm spravují).

Dotační poradenství

Poradenství

Popis řešení
DLAP neboli Data Leak Active Prevetion je vlastní řešení, ktere je postavené na principu OSINT frameworku. DLAP nabízí možnosti analýzy otevřených dat. Využíváme několik vlastních zdrojů pro vyšetřování datových úniků. Všechny tyto zdroje dlouhodobě monitorujeme a získané infromace překladádáme pravidelně našemu klientovi.

Poradenství

Popis řešení
DLAP neboli Data Leak Active Prevetion je vlastní řešení, ktere je postavené na principu OSINT frameworku. DLAP nabízí možnosti analýzy otevřených dat. Využíváme několik vlastních zdrojů pro vyšetřování datových úniků. Všechny tyto zdroje dlouhodobě monitorujeme a získané infromace překladádáme pravidelně našemu klientovi.

Datové zdroje

Mezi hlavní zdroje pro analýzu dat patří. Datová úložiště, kam mohou uživatelé volně nahrávat soubory. Nezabezpečené FTP servery a SMB servery na vybraném IP rozpětí. Automatizovaně se dotazujeme na zaindexované soubory ve vyhlededávačích Google a Bing. Pracujeme s informacemi z darknetu a ty následně interpretujeme.
Technologie
Alpha Design
Menu