DLAP

DLAP


DLAP (Data Leakage Active Protection)

Někdy dochází k únikům dat a informací z důvodu nedostatečně nastavených interních bezpečnostních procesů nebo nedostatečně zabezpečené infrastruktury a aplikací u našich klientů. I při dokonalé konfiguraci těchto oblastí stále existuje riziko úniku dat způsobené nedbalostí zaměstnanců při používání firemních zařízení nebo neopatrným využíváním svých vlastních (PC, tabletů, telefonů). Toto riziko se může projevit při nahrávání dat na nezabezpečená místa na internetu, ať už z domova nebo z jiných míst mimo firmu. V rámci sociálního inženýrství učíme pracovníky tato rizika poznat a vyzkoušet v praxi.

DLAP je naše vlastní řešení pro aktivní ochranu dat. Pomocí vlastních nástrojů i sofistikovaných algoritmů a robotů sledujeme možné úniky citlivých firemních dat, dokumentů a informací, včetně těch, které podléhají regulacím, jako je například GDPR, ZOKB a další.


Systém pravidelně prochází internetové prostředí a vyhledává tato data. Zahrnuje veřejná úložiště (domácí i zahraniční), indexované dokumenty a zmínky v různých internetových vyhledávačích, a to jak na veřejných, tak na privátních komunikačních platformách. Dále systém monitoruje dokumenty, které jsou uloženy na stránkách klienta, a sleduje metadata těchto dokumentů. Také kontroluje otevřené odkazy na úložiště. Kromě toho indexuje i obsah darknetu, kde mohou být obsaženy citlivé informace o klientovi, a to jak z našich vlastních zdrojů, tak s využitím API třetích stran.

Všechny tyto soubory a odkazy jsou následně indexovány v rámci řešení DLAP. Každý nalezený případ je porovnán s klíčovými slovy klienta a následně polovičně automaticky zaznamenán v klientském dashboardu.

DLAP indexuje obsah dokumentů i archivů, kde jsou tyto dokumenty uloženy. Podporujeme širokou škálu formátů dokumentů, včetně xlsx, xls, doc, docx, pptx, ppt, pdf, txt, csv, odt, pst, eml, msg, rar, zip, 7z a mnoho dalších.

Klíčová slova slouží jako jedinečné identifikátory pro maximální identifikaci relevantních souborů. Mezi tato klíčová slova patří názvy společností, produktů, identifikační údaje, adresy, domény, slangové termíny, zkratky a další.

Copyright @2020 CySec. Designed GinFizz