Social inženýrství

Social inženýring

Sociální inženýrství


Jsme odborníky na kybernetickou bezpečnost s důrazem na sociální inženýrství a testovací služby. V době, kdy se kybernetické hrozby stávají stále sofistikovanějšími, je naším cílem poskytovat organizacím znalosti i nástroje potřebné k ochraně před tímto typem útoků a k posílení jejich kybernetického zabezpečení.

V CySecu chápeme, že útočníci často využívají lidské chyby a důvěru k proniknutí do systémů a získání citlivých informací. Odborné znalosti a dovednosti nám umožňují identifikovat tyto zranitelnosti a připravit vaši organizaci na odolávání těmto hrozbám.

Naše služby zahrnují následující oblasti:

  1. Sociální inženýrství: Provádíme simulace útoků sociálního inženýrství, abychom otestovali náchylnost vašich zaměstnanců k manipulaci a pokusům o phishing. To může zahrnovat testování e-mailových phishingových útoků, telefonické manipulace a testy fyzického průniku.
  2. Testování a analýzu bezpečnosti: Naše testovací služby zahrnují analýzu zranitelností, identifikaci rizik a testování celkového zabezpečení vašich systémů, aplikací a sítí.
  3. Školení a osvěta zaměstnanců: Nabízíme školení a osvětové programy, které pomáhají zvýšit povědomí vašich zaměstnanců o rizicích sociálního inženýrství a zlepšit jejich schopnost rozpoznat a reagovat na potenciální hrozby.
  4. Red Team cvičení: Provádíme cvičení "červeného týmu", která zahrnují simulace reálných útoků, aby byly identifikovány slabiny ve vašich bezpečnostních politikách, procedurách a lidském chování.

Chápeme, že každá organizace má své vlastní potřeby a výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Naše služby jsou navrženy tak, aby byly přizpůsobeny vašim specifickým požadavkům a odvětví.

V dnešní době, kdy jsou útoky sociálního inženýrství stále častější, je CySec vaším spolehlivým partnerem pro zabezpečení vaší organizace. S naší pomocí můžete aktivně chránit své aktivy, udržet citlivé informace v bezpečí a zachovat důvěru vašich klientů i partnerů.

Copyright @2020 CySec. Designed GinFizz