Bezpečnostní poradenství

  • CySec
  • Bezpečnostní poradenství
Poradenstvi

Bezpečnostní poradenstvíPoradenství v oblasti ochrany osobních údajů (Zákon č. 181/2014 Sb.)

Poskytujeme odborné poradenství a konzultační služby v oblasti ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., který upravuje ochranu osobních údajů v různých kontextech.
Tým našich odborníků je zkušený v nuancích legislativy týkající se ochrany osobních údajů, a můžeme tak nabídnout komplexní pomoc, aby mohla vaši organizaci správně fungovat i při složitostech tohoto zákona. Rozumíme důležitosti ochrany osobních údajů a zajištění souladu s právem, a proto jsme zde, abychom vám pomohli dosáhnout těchto cílů.

Naše konzultační služby zahrnují následující oblasti:

  1. Ochrana Soukromí: Pomůžeme při hodnocení současných postupů vaší organizace pro zpracování osobních údajů, a zajistíme tak soulad s požadavky zákona č. 181/2014 Sb.
  2. Pravidla a Postupy pro Ochranu Údajů: Poskytujeme vedení při vývoji a implementaci pravidel a postupů pro ochranu osobních údajů, které jsou přizpůsobeny vašim konkrétním potřebám.
  3. Reakce na Porušení Ochrany Údajů: V případě porušení ochrany osobních údajů vám pomůžeme sestavit rychlý a efektivní plán reakce, který minimalizuje potenciální škody.
  4. Školení Zaměstnanců a Osvěta: Nabízíme školicí programy pro vzdělání zaměstnanců o důležitosti ochrany osobních údajů a jejich úloze při dodržování souladu s předpisy.
  5. Hodnocení Vlivu na Soukromí (PIA): Naši odborníci provádí hodnocení vlivu na soukromí, která posoudí dopad zpracování údajů na individuální soukromí.
  6. Služby Zodpovědné za Ochranu Osobních Údajů (DPO): Pokud je to vyžadováno, můžeme zastávat pozici nebo pomoci při jmenování Zodpovědného za Ochranu Osobních Údajů v souladu se zákonem.
Naším cílem je zajistit, aby vaše organizace zpracovávala osobní údaje bezpečným a zákonným způsobem. Budeme úzce spolupracovat s vaším týmem na vytvoření strategie, která bude odpovídat specifickým požadavkům vaší branže a provozu.

S našimi konzultačními službami můžete sebevědomě čelit výzvám vyplývajícím ze zákona č. 181/2014 Sb. a udržovat důvěru vašich klientů i stakeholderů tím, že zabezpečíte jejich osobní údaje.

Copyright @2020 CySec. Designed GinFizz