Technologie

Poradenstvi

Technologie


Správa privilegovaných účtů (PAM)

Naší správou zajistíme prevenci narušení dat souvisejících s odcizenými přihlašovacími údaji, zneužitím oprávnění a nezabezpečeným vzdáleným přístupem. Ochráníme vás tak před hrozbami souvisejícími s odcizenými přihlašovacími údaji, zneužitím oprávnění a nežádoucím vzdáleným přístupem. Správa privilegovaných účtů (PAM) je naše komplexní bezpečnostní opatření, které jsme navrhli k řešení kritických otázek týkajících se narušení dat spojených s kompromitovanými přihlašovacími údaji, zneužitím oprávnění a nezabezpečeným vzdáleným přístupem.

Hlavním cílem je zabezpečit privilegované účty a zajistit, že pouze autorizovaní uživatelé s legitimním důvodem mohou přistupovat k citlivým systémům a datům.

Klíčové prvky PAM zahrnují:

  1. Zabezpečení přihlašovacích údajů: Chrání přihlašovací údaje pro privilegované účty pomocí bezpečného ukládání, šifrování a rotace, snižujíc tak riziko neoprávněného přístupu kvůli ukradeným nebo slabým heslům.
  2. Kontrola přístupu: Prosazuje přísnou kontrolu přístupu. Umožňuje pouze autorizovaným jednotlivcům používat privilegované účty a omezuje jejich oprávnění na nezbytné minimum pro jejich úkoly.
  3. Monitorování Sezení: Poskytuje monitorování privilegovaných sezení v reálném čase, což organizacím umožňuje sledovat a zaznamenávat aktivity pro auditování a forenzní analýzu.
  4. Bezpečnost Vzdáleného Přístupu: Zvyšuje bezpečnost vzdáleného přístupu k důležitým systémům vyžadováním multifaktorové autentizace a šifrováním pro ochranu proti neoprávněnému přístupu.
  5. Správa Hesel: Pomáhá spravovat a automatizovat životní cyklus hesel pro privilegované účty, včetně rotace hesel a bezpečného ukládání.
  6. Audit a Dodržování Pravidel: Řešení pomáhá splňovat regulační požadavky generováním auditních zpráv a zajišťuje transparentnost v činnostech privilegovaných účtů. 

Jeho implementací organizace významně snižuje riziko narušení dat, brání zneužití oprávnění a zvyšuje celkovou bezpečnost. PAM je klíčovou součástí moderních bezpečnostních strategií, zejména v prostředích, kde je třeba chránit citlivá data a kritické systémy před neustále se vyvíjející hrozbou.

Data Loss Prevention (DLP)


Službou DLP (Data Loss Prevention) poskytujeme ochranu citlivých dat, jako jsou databáze zákazníků nebo konstrukční výkresy, prostřednictvím specializovaného poskytovatele. Touto službou nabízíme rychlou implementaci a schopnost zabránit důležitým dokumentům v opuštění vaší firmy. Cílem je chránit citlivá data, monitorovat jejich tok a zajistit, že zůstanou uvnitř vaší organizace, což pomáhá minimalizovat riziko ztráty důvěrných informací a dodržovat předpisy týkající se ochrany dat. DLP jako služba často zahrnuje správu a údržbu


SentinelOne

AI ochrana koncových stanic. 

Palo Alto

Firewall nové generace - zabezpečení sítě, pokročilá ochrana endpoints a zabezpečení cloudů.

Copyright @2020 CySec. Designed GinFizz